Opis

  • Ukoliko koristite šinsku rasvetu Magnetic, prilikom linijskog spajanja dve šine biće Vam potreban tv. I konektor koji vezuje dve šine.